Termíny mat. zkoušek ve školním roce 2018/2019

J a r n í   o b d o b í     2019

 

Společná část maturitní zkoušky:

Didaktické testy:  2.5. - 3.5.2019
Písemná práce z jazyka českého:  10.4.2019
Písemná práce z anglického jazyka:  11.4.2019
Ústní maturitní zkouška:  20.5. - 23.5.2019

 

Profilová část maturitní zkoušky:

Písemná maturitní zkouška:   (SiV, ME)   29.4.2019
Ústní maturitní zkouška + obhajoba:   20.5. - 23.5.2019

 

Kalendáře maturitních zkoušek: Nová maturita