Termíny mat. zkoušek ve školním roce 2018/2019

P o d z i m n í   o b d o b í     2019

 

Společná část maturitní zkoušky:

Didaktické testy a písemné práce:  2.9. - 6.9.2019
Ústní maturitní zkouška:  13.9.2019

 

Profilová část maturitní zkoušky:

Písemná maturitní zkouška:   (SiV, ME)   9.9.2019
Ústní maturitní zkouška + obhajoba:   13.9.2019

 

 

 

Kalendáře maturitních zkoušek: Nová maturita