Termíny mat. zkoušek ve školním roce 2019/2020

 

J a r n í    o b d o b í     2020

 

Společná část maturitní zkoušky :
 

 

Didaktické testy:                       4. 5. – 6. 5. 2020     

 Pozor!

Didaktické testy budou probíhat na spádové škole:

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace

Adresa:         Sokola - Tůmy 402/12, 737 01 Český Těšín  

 

Písemná práce z českého jazyka:               8. 4.  2020

 

Písemná práce z anglického jazyka:           30. 4.  2020

 

Ústní maturitní zkouška:                              20. 5. 2020

 

                                             

                                                            

Profilová část maturitní zkoušky :

 

Písemná maturitní zkouška:      (SV, ME)           29. 4. 2020

 

Ústní maturitní zkouška + obhajoba                 20. 5. 2020 

 

Maturanti, vyzvedněte si výpisy z přihlášek k maturitní zkoušce u zástupkyně ředitele!

 

 

 

Kalendáře maturitních zkoušek: Nová maturita