Termíny mat. zkoušek ve školním roce 2017/2018

J a r n í    o b d o b í     2018

Společná část maturitní zkoušky 

Didaktické testy a písemné práce:          2. 5. – 9. 5. 2018                

Písemná práce z českého jazyka:           11. 4.  2018

Ústí maturitní zkouška:    4.S   -   21. 5. až  23. 5. 2018

                                         3.D  -   18. 5. 2018
                                      

Profilová část maturitní zkoušky :

Písemná maturitní zkouška:  4.S  (SV, ME)  -  16. 4. 2018
                                              3. D  (Ú)           -   27. 4. 2018

Ústní maturitní zkouška + obhajoba:  4.S -  21. 5. až 23. 5. 2018
                                                            3.D -  18. 5. 2018

Kalendáře maturitních zkoušek: Nová maturita