Učební obory

Nabídka oborů na nových oborových stránkách.  ZDE:

 
 
 

  23-68-H/01   Mechanik opravář motorových vozidel  (automechanik)                     

 • studium denní
 • délka studia: 3 roky         video - Ml. Boleslav
 • absolventi ZŠ                           video - clip
 • učební obor

 

Charakteristika oboru:

Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi mohl provádět i složitější opravy silničních motorových vozidel. Součástí přípravy je kurz pro získání řidičského průkazu skupiny B a C. Naučí se základním dovednostem v soustružení. Nejlepší absolventi mohou pokračovat ve tříletém dálkovém nástavbovém studiu s maturitou "Podnikání". Absolvent je schopen opravovat motorová vozidla a jejich funkční celky, včetně demontáže a montáže, diagnostické kontroly a oprav jednotlivých částí. Orientuje se v technologické a servisní dokumentaci různých druhů a typů silničních vozidel, čte technické výkresy a schémata, včetně elektrotechnického vybavení vozidel. Je schopen provádět běžnou údržbu vozidel, záruční ipozáruční prohlídky a běžné i záruční opravy. Pro stanovení technického stavu vozidel, k identifikaci závad a ke kontrole jejich odstranění využívá běžná ispecielní měřidla, měřící přístroje, diagnostické prostředky a zařízení. Dovede pracovat s PC a informačními technologiemi. Má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání. Chápe nutnost osobního rozvoje a profesní připravenosti, je ochoten adaptovat se na změny trhu práce a kvalifikací.

 

 

 

  41-55-H/01   Opravář zemědělských strojů   (opravář - řidič - montér - svářeč)        

 • studium denní
 • délka studia: 3 roky
 • absolventi ZŠ                     video - clip
 • učební obor

 

Charakteristika oboru:

Obor zaměřený na výuku oprav motorových vozidel, zemědělských strojů a zařízení a jejich funkčních celků. Absolvent se naučí provádět i jednoduché renovace strojních součástí. Naučí se základním dovednostem v kování a soustružení. Získá svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem a plamenem. Absolvuje kurz pro získání řídičského průkazu skupiny B,C,T (bezplatně). Nejlepší absolventi mohou pokračovat ve tříletém dálkovém nástavbovém studiu s maturitou "Podnikání".

 

  65-51-H/01   Kuchař-číšník    (gastronomické a cateringové služby)                           

 • studium denní
 • délka studia: 3 roky
 • absolventi ZŠ                         video - clip
 • učební obor

 

Charakteristika oboru:

Cílem vzdělání pro chlapce i dívky je poskytnout základní poznatky z celé oblasti společného stravování s převažující orientací na pohostinství, profesní přípravy jídel a obsluhy v pohostinství, se všeobecným přehledem v celé oblasti společného stravování a se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru. Nejlepší absolventi mohou pokračovat ve tříletém dálkovém  nástavbovém studiu s maturitou "Podnikání".