Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

 
                                                              

Termíny maturitních, závěrečných a přijímacích zkoušek viz odkaz níže:
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a

Přijímací zkouška: pz_casova_osa_6_5.pdf (95,9 kB)
 

Harmonogram jednotné přijímací zkoušky

Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června

Jeden termín pro všechny.

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky:

Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 23. června

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Přihlášky na školní rok 2020/2021 podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy osobně na sekretariátě školy nebo poštou:

Název školy: 
Střední odborná škola a Střední oborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace

Adresa:
Školní 416, 73991 Jablunkov


Přihlášku je možno stáhnout zde: prihlaska_SS_denni_trilete_a_ctyrlete_studium.pdf (215,4 kB)

Termín odevzdání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení:

do 2. března 2020.


Přijímací řízení pro:

Studijní_čtyřleté_obory_s_maturitou.pdf (205,1 kB)

Učební_tříleté_obory_s_výučním_listem.pdf (198,1 kB)

Učební_obor_s_výčním_listem_-_zkrácené_1,5leté_studium.pdf (195,4 kB)

 

V Jablunkově dne 15.1.2020
Ing. Szotkowski Roman
ředitel SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov