Výsledky přij. řízení pro školní rok 2018/2019

Přehled přijatých uchazečů pro školní rok 2018/2019

 

Identifikační číslo

Výsledek přijímacího řízení

Identifikační číslo

Výsledek přijímacího řízení

2

přijat

23

přijat

15

přijat

10

přijat

1

přijat

25

přijat

23

přijat

43

přijat

38

přijat

34

přijat

7

přijat

3

přijat

36

přijat

20

přijat

6

přijat

40

přijat

19

přijat

39

přijat

42

přijat

41

přijat

30

přijat

37

přijat

5

přijat

21

přijat

22

přijat

12

přijat

18

přijat

 

 

8

přijat

 

 

33

přijat

 

 

11

přijat

 

 

29

přijat

 

 

9

přijat

 

 

4

přijat

 

 

24

přijat

 

 

35

přijat

 

 

 

Datum zveřejnění: 23.4.2018

Poučení:  Zápisový lístek je třeba odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Ing. Szotkowski Roman, ředitel školy

 

Identifikační číslo

Výsledek přijímacího řízení

302

přijat

300

přijat

306

přijat

301

přijat

307

přijat