Organizace školního roku 2019/2020

 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019.
 

1. ročníky učebních a studijních oborů         8.00 hodin – budova školy - Školní 416 - AULA

2., 3. a 4. ročníky učeb. a stud. oborů                9.00 hodin – školní hřiště, Školní 416

1. ročník 1,5 letého oboru (automechanik - řidič profesionál) - 10.00 hodin - budova školy - Školní 416 - AULA

 

Pozvánka k zápisu do 2., 3., a 4.  ročníku

Zápis do školního roku 2019/2020 pro 2. 3. a 4. ročníku denního studia  se uskuteční v pondělí 2.9.2019 v 9.00 hodin na školním hřišti, ulice Školní 416.

Po slavnostním zahájení a zápisu bude následovat přesun s třídními učiteli do učeben, kde budete seznámení s organizací školního roku, žáci budou mít možnost si objednat a uhradit obědy.

Schválený příspěvek do SRPŠ pro školní rok 2019/2020 činí 300,- Kč, bude vybírán při zápisu dne 2.9.2019.

Na webových stránkách školy (www.sos.jablunkov.cz) budou případně zveřejňovány další aktuality. 

 


Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v čtvrtek 30. ledna 2020.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na  úterý 29. října a středa 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny na 24.2. - 1.3.2020 (Frýdek-Místek)

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.