Učitelé

  Mgr. Miluše Bieleszová
výchovný poradce
učitelka
558 357 937
   miluse.biel es zov a@sosja blunkov.cz   
  miluse.biele szov a@atl as.cz  
  Ing. Olivie Bischofová
učitelka
558 357 811
     olivie.bischof o va @sosjablunkov.cz     
  Pavel Cymorek
učitel OV
558 357 811
 pavel.cym o  rek@sosjablunkov.cz 
  Ing. Stanislav Feruga
správce sítě
učitel
558 357 811
558 341 906
  stanislav.feruga @s  osjablunkov.cz  
  Daniel Gazur
učitel OV
558 357 735
daniel.gazur@sosjablunkov.cz
  Mgr. Barbara Grzegorzewská
zástupce ředitele
učitelka
558 341 930
barbara.grzegorzewska@sosjablunkov.cz
zrtv@sos.j a bl u nk ov.cz
  Mgr. Šárka Hamroziová
učitelka
558 357 811
sarka.hamroziova@sosjablunkov.cz
  Bc. Eva Jaraczová
učitelka

558 357 811

eva.jaraczova@so sja blunkov.cz

  Bc. Darina Karasová
učitelka
558 357 811
darina.karasova@sosjablunkov.cz
  Rostislav Korpáš
učitel autoškoly
558 357 735
rostislav.korpas@sosjablunkov.cz
  Bronislav Kluz
učitel OV
558 357 735
 bronislav.kluz@sosjablunkov.cz 
  Mgr. Alena Maděrová
učitelka
558 357 811
alena.maderova@sosjablunkov.cz
  Mgr. Jakub Mrózek
učitel
558 357 811
 jakub.mrozek@sosjablunkov.cz 
  Mgr. Anna Kajzarová
vedoucí učitel OV
558 357 811
anna.kajzarova@sosjablunkov.cz
  Ing. Radomír Rojčík
zástupce ředitele OV
učitel
558 357 735
zrpv@sosjablunkov.cz
  Miroslav Sikora
učitel OV
558 357 735
miroslav.sikora@sosjablunkov.cz
 

Mgr. Kateřina Sikorová
učitelka

558 357 811
katerina.sikorova@sosjablunkov.cz
  Ing. Pavel Szpandrzyk
učitel
558 357 811
 pavel.szpandrzyk@sosjablunkov.cz 
  Bronislav Szczerba
učitel OV
558 357 735
bronislav.szczerba@sosjablunkov.cz
  Josef Vácha
učitel autoškoly
558 357 735
josef.vacha@sosjablunkov.cz
 Ing. Oldřich Volný
učitel
www.volny.jablunkov.cz
558 357 811
 oldrich.volny @sosjablunkov.cz 
  Ing. Jan Zákopčan
učitel
558 357 811
jan.zakopcan@sosjablunkov.cz